RWE bouwt in de Eemshaven een op steenkool werkende krachtcentrale met een elektrisch vermogen van circa 1.600 tot 2.200 MW bruto. Het rendement zal rond 46% bedragen, de hoogste dat thans technisch kan worden gerealiseerd. Naast steenkool is gepland om de krachtcentrale ook voor een deel op biomassa als brandstof voor te bereiden. Bovendien wordt bij de bouw voor voldoende mogelijkheden gezorgd om op lange termijn nieuwe technologieën zoals de afscheiding en opslag van CO2 te kunnen realiseren.

De in de krachtcentrale opgewekte stroom is exclusief voor de voeding in het Nederlandse net voorzien. Hierdoor kan de krachtcentrale een bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar nieuwe opwekkingscapaciteit in Nederland en omgerekend 2,4 miljoen huishoudens van basislast stroom voorzien. De krachtcentrale zou bij een optimaal verloop van de planning en omzetting in 2012 c.q. in 2013 op het net kunnen worden aangesloten.
De investering zal minstens € 2,5 miljard bedragen.

Tijdens de bouw van de vele projecten zullen veel werknemers nodig zijn. Alleen al voor de bouw van de Nuon en de RWE centrale wordt gerekend met een 4500 werknemers die over langere tijd in de Eemshaven zullen werken. Al deze werknemers zullen gehuisvest moeten worden. In de regio zijn veel hotels en appartementen beschikbaar.

Wagenborgen Envilla

De stuurgroep Energy Village heeft een drietal locaties aangewezen waar grootschalige huisvesting in woonunits kan plaats vinden.
De locaties zijn:
•Tussengebied Uithuizen – Uithuizermeeden in de gemeente Eemsmond
•Een nog nader te bepalen locatie in de gemeente Appingedam
•Locatie Wagenborgen in de gemeente Delfzijl Wagenborgen Envilla

Nuon heeft inmiddels een keuze gemaakt om met het bedrijf van der Wiel / van der Valk in zee te gaan voor de tijdelijke huisvesting in Wagenborgen.

Wagenborgen Envilla is een woon- en verblijfsvoorziening voor de huisvesting van maximaal 1.200 mensen die werken aan de bouw van de nieuwe energiecentrale van Nuon in de Eemshaven. Het is een initiatief van projectontwikkelaar en bouwonderneming Van der Wiel en hotelketen Van der Valk.

Aquasoft Watersystems heeft reeds in week 2-2011 de waterontharding geleverd en gemonteerd in de locatie te wagenborgen.

Start typing and press Enter to search